Algemene Cursusvoorwaarden

Bij Emday houden we van duidelijkheid. Daarom geen lange contracten, maar wel een paar duidelijke afspraken. Bel als u voor, tijdens of na de cursus een vraag hebt waarvan het antwoord niet in onderstaande Algemene Voorwaarden te vinden is; samen komen we er snel uit.

Aanmelding: Voor de reguliere cursussen ontvangen wij uw inschrijving het liefst via het digitale inschrijfformulier. Maar u kunt ook gebruik maken van het afdrukbare inschrijfformulier (hier in pdf-formaat) dat u per post of e-mail kunt versturen. Aanmelding voor maatwerktrajecten gaat altijd via een schriftelijk akkoord van de offerte. Na ontvangst van de aanmelding sturen wij de deelnemer per post een bevestiging en een routebeschrijving. De opdrachtgever ontvangt separaat een factuur. Als de gekozen cursus al is volgeboekt, wordt in gezamenlijk overleg een nieuwe datum gekozen.

Vereiste voorkennis: Bij alle cursussen wordt er van uitgegaan dat de cursist overweg kan met de computer en het besturingssysteem. Als er aanvullende eisen worden gesteld, staat dit vermeld in de webpagina of brochure die bij de cursus hoort.

Annuleren of verzetten: Er zijn tal van redenen waarom u gedwongen kunt zijn de deelname aan een cursus te annuleren of te verzetten – wij hebben daar alle begrip voor en zullen altijd proberen een passende oplossing te vinden. Omdat ook wij op een gegeven moment afspraken moeten maken met docenten, is annuleren helaas niet in alle gevallen kosteloos:

  • Tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd.
  • Bij annulering tussen vier weken en twee weken voor aanvang van de cursus wordt vijftig procent van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus wordt het gehele cursusgeld in rekening gebracht.
  • Bij het verzetten van een cursus tussen vier weken en twee weken voor aanvang wordt een toeslag van 15 procent in rekening gebracht. Binnen twee weken voor aanvang bedraagt deze toeslag 50 procent.
  • Bij niet verschijnen van de cursist is het gehele cursusgeld verschuldigd.
  • Indien een deelnemer verhinderd is, kan een andere medewerker van hetzelfde bedrijf of instelling zijn/haar plaats innemen.
  • Het annuleren van de cursus dient schriftelijk plaats te vinden.

Facturering: Alle facturen dienen binnen 30 dagen, maar in elk geval voor de eerste cursusdag, te zijn voldaan. Bij niet betalen heeft Emday het recht de cursist de toegang tot de cursus te weigeren. Alle kosten ontstaan door wanbetaling, zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. Genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Aantal deelnemers: Voor iedere cursus geldt een minimum aantal deelnemers. Tenzij bij de beschrijving van de cursus anders staat vermeld, bedraagt het minimum aantal deelnemers vier. Bij onvoldoende deelnemers heeft Emday het recht de cursus te annuleren. Wij bieden u in dat geval een nieuwe cursusdatum aan. Indien een nieuwe datum voor geen van de partijen mogelijk is, ontvangt u uw geld terug.

Rechten cursusmateriaal: Emday investeert veel in goed cursusmateriaal en behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot het cursusmateriaal. De opdrachtgever/deelnemer is niet gerechtigd materiaal waarop auteursrechten of andere rechten berusten op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Aanbiedingen en kortingen: Aanbiedingen en/of kortingen zijn niet te gebruiken in combinatie met andere aanbiedingen en/of kortingen.

Aanvullende voorwaarden bij bundelkortingen: Als een cursist tegelijk wordt ingeschreven op meerdere cursussen kan een bundelkorting worden verstrekt. In dat geval gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

  • Met bundelkorting verkochte cursussen worden wat betreft facturering en annulering als één cursus beschouwd.
  • Met bundelkorting verkochte cursussen dienen door één persoon te worden gevolgd, vervanging door een ander is bij deze aanbieding niet mogelijk.

Acties: Voor speciale acties kunnen afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden. Deze staan altijd vermeld op de webpagina of brochure die bij de speciale actie behoort.

Acceptatie: Door inschrijving geeft de opdrachtgever/deelnemer te kennen deze voorwaarden te accepteren.

Privacy

Vastleggen en verwerking van gegevens: Emday BV en moederbedrijf Mens|Data Holding BV gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van diensten, en/of om u te informeren over andere producten en diensten. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Gebruik van cookies:
De website van Emday maakt mogelijk gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Cookies worden onder andere gebruikt om informatie ingevoerd op een webpagina, toegankelijk te maken voor een andere webpagina. Cookies kunnen ook worden gebruikt om inzicht te krijgen in de populariteit van webpagina’s. Het uitzetten van cookies
beperkt mogelijk het gebruik van onze website en diensten.

Links: Emday is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar via externe links wordt verwezen.

Wijzigingen: Emday behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage: U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan: Emday BV ter attentie van Saskia de Jong (sdj@emday.nl).

(versie 20121203)

Wij slaan een andere weg in..!

Beste cursisten, sinds 1986 hebben wij cursussen voor jullie mogen verzorgen. Van MS DOS tot ePubs 🙂 Dat deden wij met bijzonder veel plezier en inzet. Inmiddels zijn wij ook actief geworden met een stichting op het gebied van mensenrechten en dat heeft zo’n grote vlucht genomen, dat wij voor nu stoppen met het verzorgen van cursussen. Met pijn in het hart, maar met overtuiging. Heeft u nog vragen, wensen, wilt u een cursus volgen: mail naar sdj@emday.nl en ik zet het door naar de betreffende docent, die contact met u zal opnemen. U kunt dan rechtstreeks ‘zaken doen’ met elkaar. Dank voor uw vertrouwen en prettige aanwezigheid. Het ga u goed..! Hartelijke groet, Saskia de Jong en Miriam van der Have. (juni 2018)