Waarom opleiden?

Opleidingen voor volwassenen worden ‘de tweede leerweg’ genoemd. Deze tweede leerweg is een traject dat feitelijk het hele werkzame leven van belang is – daarom wordt ook gesproken over LLL, hetgeen staat voor ‘leven lang leren’. Zowel voor bedrijven als voor medewerkers is LLL van belang om de snelle technologische veranderingen te kunnen volgen.

Op korte termijn en op lange termijn draagt investering in scholing bij aan het rendement van een bedrijf. Op korte termijn zijn het vooral dagelijkse ergernissen die verholpen worden: klanten die klagen over fouten en medewerkers die klagen over tijddruk. Met een cursus krijgt u:

 • een beter product voor uw klanten,
 • minder fouten,
 • een hogere productie in minder tijd,
 • beter gemotiveerde medewerkers met minder ziekteverzuim.

Dit zijn al vier goede redenen om medewerkers goed te scholen.

Vanuit het ondernemersstandpunt is het prettig dat die redenen zich direct vertalen in een beter rendement. Maar ook voor de toekomst is scholing belangrijk:

 • Kennis geeft visie
  Met kennis van nieuwe ontwikkelingen kan een bedrijf makkelijker inspelen op een veranderende markt. Goed geschoolde medewerkers zijn voor het management een serieuze gesprekspartner als nieuwe technologie geïmplementeerd gaat worden.
 • Kennis is noodzakelijk
  Dat stilstand achteruitgang is, zal bekend zijn. Maar minder vooruitgang dan bij de concurrentie is ook gevaarlijk. Kennis is minstens even belangrijk voor de concurrentiepositie als geld.
 • Kennis vereenvoudigt het vinden van nieuw personeel
  Door bestaand personeel goed te scholen is het mogelijk nieuwe medewerkers op een lager niveau aan te nemen. Nu goed opgeleid personeel schaars is, is dit een prima manier om een bedrijf toch te kunnen laten groeien.
 • Scholing bindt mensen aan het bedrijf
  Medewerkers die weten dat hun kennis ook in de toekomst op peil blijft, zullen minder snel kiezen voor een andere baan.
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  Een bedrijf dat investeert in kennis heeft oog voor de toekomst van het personeel. Scholing geeft medewerkers de kans de ontwikkelingen in bedrijf en maatschappij te volgen. Oog hebben voor de belangen van de mensen binnen het bedrijf is een van de pijlers van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Zomeraanbieding

Voor de cursus Adobe After Effects op 27, 28 juni en 4, 5 juli geldt voor de tweede deelnemer een korting van 30%!